Hyperlinks


Symbision
Organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het managen van projecten binnen de financiŽle wereld (banken en verzekeraars), bij de overheid (met name de lokale overheid, gemeenten) en in de zorgsector (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, V&V branche [thuiszorg, verpleeg- & verzorgingshuizen] en gehandicaptenzorg).

GGZ Nederland
Branche-organisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland
werkgever van Frans de Kok in de periode november 2001 t/m augustus 2006
GGZ Nederland heeft een eigen kennisnet: www.ggzkennisnet.nl

Promotie-onderzoek
In 2002 had Frans de Kok het voornemen te starten met een promotie-onderzoek naar de invloed van organisatie-cultuur en in het bijzonder van de stijl van leidinggeven op het welbevinden van (professionele) medewerkers. Welke persoonlijkheidskenmerken en copingstijlen gaan goed samen en vullen elkaar aan? En welke werken elkaar tegen? Wat is de ideale Persoon-Situatie-Interactie?.
Prof. dr. G.L.M. van Heck van de Universiteit van Tilburg (voorheen Katholieke Universiteit Brabant; KUB) is bereid gevonden als promotor op te willen treden.
De planning van het promotie-onderzoek is:
  • eerste jaar: literatuurstudie
  • tweede jaar: opzet onderzoeksdesign en ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten
  • derde jaar: realisering van het onderzoek
  • vierde jaar: verwerking van de verzamelde data en rapportage daarover in een proefschrift

Helaas ontbreekt momenteel de tijd om dit voornemen te realiseren.

Turner Gezondheidszorg
Advies-organisatie verandermanagement binnen de gezondheidszorg, onderdeel van Turner, voorheen de BPR-groep (Business Process Redesign)
huidige opdrachtgever van Frans de Kok

PAMACEE
Psychologisch Advies voor Management, Marketing & Communicatie
adviesorganisatie waarvan Frans de Kok eigenaar is.
Realisatie en onderhoud van websites voor o.a.:

NVZ vereniging van ziekenhuizen
De website van de NVZ is tot stand gekomen naar aanleiding van de notitie "Informatie- en Communicatiestromen binnen en vanuit de NVZ vereniging van ziekenhuizen" van Frans de Kok.
  • Webdesigner is Cascade (voorheen: Concepts Design, de heer Jochem Wilson, die inmiddels werkzaam is bij Fier te Utrecht).
  • De tweede fase van de ontwikkeling van de NVZ-website wordt gerealiseerd door de heer Richard Spek van NetMinded en mevrouw Colette van Essen van Cascade.

Medisch Centrum Haaglanden
Ontstaan als gevolg van de fusie tussen het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag en Ziekenhuis Antoniushove te Leidschendam.
  • Digitaal Ziekenhuis Nederland
    Als hoofd PR & Voorlichting was Frans de Kok nauw betrokken bij de start en eerste ontwikkeling van het virtueel ziekenhuis op internet dat het voormalig Westeinde Ziekenhuis in Den Haag bouwde in verband met zijn 125-jarig bestaan in 1998.

KUB Katholieke Universiteit Brabant (voorheen Katholieke Hogeschool Tilburg en inmiddels Universiteit van Tilburg)
Katholieke Universiteit Brabant. Hier heeft Frans de Kok zijn studie Psychologie gevolgd en afgerond. Hij is afgestudeerd bij Prof. dr. Stan Maes, gezondheidspsycholoog, inmiddels verbonden aan de Rijksuniversiteit van Leiden en bij Prof. dr. Robert-Jan Simons, onderwijspsycholoog, inmiddels verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Beroepsuitoefening
Frans is lid geweest van de beroepsvereniging van psychologen: het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen en van het NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing.
Een abonnement op hun tijdschriften "De Psycholoog" en het Tijdschrift voor Marketing heeft hij nog steeds.

Beroepsvereniging voor Communicatie
Frans is lid van deze beroepsvereniging en heeft zich voor de vakgroep Gezondheidszorg actief ingezet, samen met Douwe de Joode van De Joode Communicatie