Opleiding

1973 - 1979 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
Cobbenhagen College te Tilburg
kijk o.a. voor klassefoto's op www.schoolbank.nl
1979 - 1981 Rijks Universiteit Utrecht (RUU): geneeskunde
1981 - 1986 Katholieke Universiteit Brabant (KUB): psychologie
  Afgestudeerd in:
 1. Klinische en Gezondheidspsychologie
 2. Onderwijspsychologie
 3. Sociale (Arbeid- & Organisatie-) Psychologie

Cursussen / Trainingen

1989 Public Relations (PR) in de gezondheidszorg
1995 Trainer/Adviseur
1996 Kwaliteitszorg & Projectmanagement
1996-1998 diverse bedrijfscursussen en -trainingen voor leidinggevenden
 • Arbozorg;
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken,
 • FWG 3.0 (FunctieWaardering in de Gezondheidszorg),
 • Stresspreventie
 • 1999 Web-content & Web-beheer
  2000 Persoonlijke Effectiviteit
  2000 Schrijven van Beleidsnotities en Publicaties
  2002 training t.b.v. lidmaatschap Ondernemingsraad (OR)
  2002 Projectmanagement
  2003 Arbozorg t.b.v. commissie VGW&M
  2003 Competentie-management
  2003-2004 ICT-academie GGZ Nederland:
 • module: Strategie & Implementatie van ICT
  ICT = Informatie- & Communicatie-Technologie
 • module: EPD
  EPD = Elektronisch Patiënten Dossier
 • module: Het managen van de ICT functie in het drieluik van zorgverlener, intergaal management en ICT afdeling
 • module: Sourcing: uitbesteden van ICT of in eigen beheer
 • 2005 - 2008 GGZ-academie GGZ Nederland:
 • module: Projectmanagement in de Zorg; Basis
  PRINCE2 & Theory of Constraints
  Examen & Certificaat PRINCE2 Foundation afgelegd en gehaald: juni 2005 (zie kandidaatnș P2/NLPB024300 op www.prince2.org.uk)
 • module: Projectmanagement in de Zorg; Gevorderd
  Examen & Certificaat PRINCE2 Practitioner afgelegd en gehaald: december 2005 (zie kandidaatnș P2/NLPB028354 op www.prince2.org.uk)
  Examen & Certificaat PRINCE2 Practitioner (update) afgelegd en gehaald: december 2007 (zie kandidaatnș P2/NLPB061593 op www.prince2.org.uk)
 • 2008 - 2014 Pro Persona MD-academy:
 • High Performance Organisation (www.hpocenter.nl)
 • UTOPIA in 10 stappen (PUUR; www.puur.nu)
 • Leiderschap bij verandering (John P. Kotter: www.kotterinternational.com)
 • Ervaring in het kader van de academische opleiding

  1986 Wetenschappelijk onderzoek:
  Het effect van GVO in het Basisonderwijs
  • literatuurstudie
  • ontwerpen van onderwijsleermethode
  • ontwerpen van onderzoeksdesign en -instrumenten
  • statistische verwerking van de resultaten (m.b.v. SPSS)
  • rapportage & presentatie tijdens een nationaal
   wetenschappelijk congres
  1985-1986 Stage: GGD Midden-Brabant te Tilburg
  • Epidemiologisch onderzoek (m.b.v. SPSS)
  • GVO (GezondheidsVoorlichting & -Opvoeding)
  • Organisatie-advisering (o.a. ten aanzien van informatiebeleid)
  1983-1984 Student-assistent: Onderwijs Research Centrum; en
  Vakgroep Onderwijspsychologie & Functieleer
  • Ontwikkelen van onderwijspakket op basis van
   Personalised System of Instruction
  • Opstellen van (tussentijdse) toetsen
  • Verwerking van de resultaten